συστρατεύομαι


συστρατεύομαι
τινι участвую в походе с кем

Ancient Greek-Russian simple. 2014.

Смотреть что такое "συστρατεύομαι" в других словарях:

 • συστρατεύεσθε — συστρατεύομαι join pres imperat mp 2nd pl συστρατεύομαι join pres ind mp 2nd pl συστρατεύομαι join imperf ind mp 2nd pl (homeric ionic) συστρατεύω join pres imperat mp 2nd pl συστρατεύω join pres ind mp 2nd pl συστρατεύω join pres imperat mp 2nd… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • συστρατευομένων — συστρατεύομαι join pres part mp fem gen pl συστρατεύομαι join pres part mp masc/neut gen pl συστρατεύω join pres part mp fem gen pl συστρατεύω join pres part mp masc/neut gen pl συστρατεύω join pres part mp fem gen pl συστρατεύω join pres part mp …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • συστρατευσαμένων — συστρατεύομαι join aor part mp fem gen pl συστρατεύομαι join aor part mp masc/neut gen pl συστρατεύω join aor part mid fem gen pl συστρατεύω join aor part mid masc/neut gen pl συστρατεύω join aor part mid fem gen pl συστρατεύω join aor part mid… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • συστρατευσομένων — συστρατεύομαι join fut part mp fem gen pl συστρατεύομαι join fut part mp masc/neut gen pl συστρατεύω join fut part mid fem gen pl συστρατεύω join fut part mid masc/neut gen pl συστρατεύω join fut part mid fem gen pl συστρατεύω join fut part mid… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • συστρατευσάμενον — συστρατεύομαι join aor part mp masc acc sg συστρατεύομαι join aor part mp neut nom/voc/acc sg συστρατεύω join aor part mid masc acc sg συστρατεύω join aor part mid neut nom/voc/acc sg συστρατεύω join aor part mid masc acc sg συστρατεύω join aor… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • συστρατευσόμεθα — συστρατεύομαι join aor subj mp 1st pl (epic) συστρατεύομαι join fut ind mp 1st pl συστρατεύω join aor subj mid 1st pl (epic) συστρατεύω join fut ind mid 1st pl συστρατεύω join aor subj mid 1st pl (epic) συστρατεύω join fut ind mid 1st pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • συστρατευσόμενον — συστρατεύομαι join fut part mp masc acc sg συστρατεύομαι join fut part mp neut nom/voc/acc sg συστρατεύω join fut part mid masc acc sg συστρατεύω join fut part mid neut nom/voc/acc sg συστρατεύω join fut part mid masc acc sg συστρατεύω join fut… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • συστρατευόμεθα — συστρατεύομαι join pres ind mp 1st pl συστρατεύομαι join imperf ind mp 1st pl (homeric ionic) συστρατεύω join pres ind mp 1st pl συστρατεύω join pres ind mp 1st pl συστρατεύω join imperf ind mp 1st pl (homeric ionic) συστρατεύω join imperf ind mp …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • συστρατευόμενον — συστρατεύομαι join pres part mp masc acc sg συστρατεύομαι join pres part mp neut nom/voc/acc sg συστρατεύω join pres part mp masc acc sg συστρατεύω join pres part mp neut nom/voc/acc sg συστρατεύω join pres part mp masc acc sg συστρατεύω join… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • συστρατεύσασθε — συστρατεύομαι join aor imperat mp 2nd pl συστρατεύομαι join aor ind mp 2nd pl (homeric ionic) συστρατεύω join aor imperat mid 2nd pl συστρατεύω join aor imperat mid 2nd pl συστρατεύω join aor ind mid 2nd pl (homeric ionic) συστρατεύω join aor ind …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • συστρατεύσεται — συστρατεύομαι join aor subj mp 3rd sg (epic) συστρατεύομαι join fut ind mp 3rd sg συστρατεύω join aor subj mid 3rd sg (epic) συστρατεύω join fut ind mid 3rd sg συστρατεύω join aor subj mid 3rd sg (epic) συστρατεύω join fut ind mid 3rd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)